Elkonstruktör

Denna rollbeskrivning beskriver rollen el konstruktör

Rollen tillhör avdelning R&D

Syfte

Elkonstruktör bidrar till att ta fram tillverkningsunderlag samt deltar i förbättringsarbete gällande metoder för konstruktionsprocessen. Elkonstruktör kan också tilldelas uppgift att förvalta de system som används för konstruktionsarbetet. Elkonstruktör kan också verka som teknisk projektledare i projekt. 

Process

Elkonstruktör är med ifrån början till slut i projekt. Elkonstruktör hjälper även till i faser före att ett kontrakt skrivits och bidrar till kalkylarbetet samt tolkning av förfrågningar. Elkonstruktör kan även bidra till att utbilda kunden på levererat fartyg.

Uppgifter och Omfattning Elkonstruktör har följande arbetsuppgifter:

 • Konceptgenerering gällande elsystem för komplett fartyg men också kring detaljlösningar.
 • Stöttning av externa resurser när konstruktion köps ifrån 3:e part
 • Stöttning av interna konsult resurser
 • Framtagning av tillverkningsunderlag (2D ritningar, anvisningar för produktion, mm)
 • Metodutveckling konstruktion
 • Förvaltning av verktyg och metoder för konstruktion
 • Verka i projekt i tidiga faser (FoU)
 • Design och programmering av skeppslarmsystem
 • Topside design, kompetens kring trådlös kommunikation placering av antenner samt lanternföring mm

Elkonstruktör har följande ansvarsområden:

 • Leverera tillverkningsunderlag i rätt tid till projekt
 • Kommunicera med extern konstruktionspart
 • Säkerställa att metoder och verktyg är funktionsdugliga
 • Vara mentor för inhyrda konstruktionsresurser
 • Framtagning av verifieringsmetoder

Formella krav

Elkonstruktör har följande formella krav:

Utbildning: Civilingenjör inom elkonstruktion eller motsvarande kompetens.

Specifik kompetens:

 • CAD system för elsystem (Autocad electrical)
 • Ritningsteknik
 • Förståelse för produktion av el för fartyg
 • Kunskap om sensorer för navigation
 • God kunskap gällande databus kommunikation specifikt för fartyg (CAN, NMEA mm)
 • Programmering av inbyggda system
 • Konstruktion mot EMC krav.

Erfarenhet:

 • Navigationssystem och sensorer för fartyg
 • Konstruktion av ”industriella elsystem”
 • Konstruktion av 24V elsystem
 • Konstruktion av databus baserade elsystem
Job Category: Embedded Engineer
Job Type: Full Time recruiting posesisen
Job Location: Göteborg Örnsköldsvik stockholm

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx, .rtf