Mekanikkonstruktör

Denna rollbeskrivning beskriver rollen Mekanikkonstruktör

Rollen tillhör avdelning R&D

Syfte

Mekanikkonstruktör bidrar till att ta fram tillverkningsunderlag samt deltar i förbättringsarbete gällande metoder för konstruktionsprocessen. Mekanikkonstruktör kan också tilldelas uppgift att förvalta de system som används för konstruktionsarbetet. Mekanikkonstruktör kan också verka som teknisk projektledare i projekt. 

Process

Mekanikkonstruktör är med ifrån början till slut i projekt, mekanikkonstruktör hjälper även till i faser före att ett kontrakt skrivits och bidrar till kalkylarbetet samt tolkning av förfrågningar.

Uppgifter och Omfattning Mekanikkonstruktör har följande arbetsuppgifter:

 • Konceptgenerering gällande komplett fartyg men också kring detaljlösningar
 • 3D modellering
 • Ansvar för komplett 3D modell
 • FEM beräkning
 • Stöttning av externa resurser när konstruktion köps ifrån 3:e part
 • Stöttning av interna extra resurser
 • Framtagning av tillverkningsunderlag (2D ritningar, anvisningar för produktion, ytbehandling mm)
 • Metodutveckling konstruktion
 • Förvaltning av verktyg och metoder för konstruktion
 • Verka i projekt i tidiga faser (FoU)

Mekanikkonstruktör har följande ansvarsområden:

 • Leverera tillverkningsunderlag i rätt tid till projekt
 • Kommunicera med extern konstruktionspart
 • Säkerställa att metoder och verktyg är funktionsdugliga
 • Vara mentor för inhyrda konstruktionsresurser
 • Analysera och utveckla förarmiljö för fartyg i professionell användning

Formella krav

Mekanikkonstruktör har följande formella krav:

Utbildning: Civilingenjör inom mekanikkonstruktion eller motsvarande kompetens.

Specifik kompetens:

 • CAD system, konstruktion med 3D verktyg
 • Skeppsbyggnadsingenjör (eller motsvarande kompetens genom erfarenhet)
 • Ritningsteknik
 • Konstruktion av svetsade strukturer
 • FEM modellering
 • Förståelse för produktion/produktionsmetoder för fartyg

Erfarenhet:

 • Mångårig erfarenhet av konstruktion med 3D cad-system
 • Produktion av svetsade konstruktioner
 • Ritningsframtagning
 • Förståelse för arbetet ombord på ett fartyg, förarmiljö, arbete på däck mm.
Job Category: Mekanikkonstruktör
Job Type: Full Time recruiting posesisen
Job Location: Göteborg Örnsköldsvik stockholm

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx, .rtf